Betalda enkäter ABCpoll Sweden

Betalda enkäter

Registrera dig i projektet ABCpoll och delta i betalda undersökningar från stora internationella företag.

ABCpoll SwedenABCpoll Sweden

ABCpoll / ABCpoll Sweden

Vad är betalda undersökningar?

Betalda undersökningar är undersökningar för konsumenter av varor eller tjänster som blir belönade för att uttrycka sina åsikter. Eftersom marknadsföringen av varor och tjänster är direkt relaterad till vad konsumenter tycker om dem, beställer företag marknadsundersökningar för att identifiera dess utvecklingsområden. Ett ostproducerande företag behöver, till exempel, testa en ny förpackningsdesign och beställer en undersökning av ostkonsumenter. Internetundersökningar passar bäst att utföra det, eftersom de kan genomföras på kortaste möjliga tid och resultaten kommer att stå till kundens förfogande mycket snabbare än vid en undersökning på gatan eller via telefon.

Hur man kan tjäna pengar på betalda undersökningar?

För att deltaga i betalda undersökningar ska du registrera dig och fylla i din profil så detaljerat som möjligt. Utifrån data från din profil kommer företaget Cint AB att välja undersökningar som är lämpligast för dig för att skicka inbjudningsbrev till e-postadress som du angav vid registreringen. Efter att ha mottagit ett inbjudningsbrev ska du svara ärligt på undersökningens frågor. För varje slutförda undersökning får du belöning till ditt personliga konto. På ditt personliga konto kan du hålla reda på datum och belöningsbelopp för de utförda undersökningarna. 


REGISTRERING: Argentina Беларусь Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica
Dominican rep. Ecuador España France Germany Guatemala Қазақстан
México Panamá Paraguay Perú Portugal Puerto Rico Россия
Sweden UK Україна Uruguay Venezuela